CoDiagnostiX - ceny

CodiagnostiX verzeCena EUR bez DPHRoční licence EUR bez DPH
CoDiagnostiX Client (pro lékaře) 2.500 300
CoDiagnostiX Producer (pro výrobce šablon) 5.000 500

Zaplacení ročního licenčního poplatku opravňuje uživatele k přístupu ke všem aktualizacím SW v daném licenčním období.


Kam dál: