Dlahy pro ortognátní operace

Z ortognátní chirurgie mohou profitovat ti z pacientů, u kterých během růstu čelistí došlo k jejich nesprávnému postavení nejen k sobě navzájem, ale i vzhledem k celé lebce. Vada se navenek projevuje jako vada skusu. Zuby vyrůstají z čelistí a pokud jsou čelist špatně postaveny, zuby se snaží najít svého antagonistu a křiví se.

Vývoj obličeje je postupný proces, během něhož může vlivem vnitřních genetických faktorů, ale i vlivem zevního prostředí dojít k nesouladu v růstu jedné nebo spíše obou čelistí, které vyústí v problémy se žvýkáním potravy, s řečí, ústní hygienou, chrápáním a v neposlední řadě také i se vzhledem. Například malá, dozadu ustupující brada s podradkem, nebo naopak velmi velká a špičatá brada. Odlišný vzhled se pak stává příčinou jistého handicapu ve společenském životě. Tuto vadu estetického vzhledu nemohou korigovat žádné jiné plastické operace. Úspěchy plastických chirurgů při operacích těchto vad mohou být pouze částečné, protože se ovlivňují pouze měkké tkáně. Je třeba zdůraznit, že krása obličeje vychází z kostěného podkladu, jehož velkou část tvoří právě kostní čelisti. V těchto případech pak se plně projevuje jedinečnost oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie.

Ortognátní chirurgii musí předcházet ortodontická léčba, po níž následuje operace a ještě další ortodontické doléčení. Výsledkem je úprava skusu a jiných funkcí obličeje a výrazné zlepšení vzhledu.


Kam dál: