3D tisk v praxi

Základní pojmy a druhy 3D tisku

3D TISK je aditivní metoda výroby, při které postupným vrstvením materiálu vzniká výsledný objekt. Zdrojová (vstupní) data pro 3D tiskárnu vzniknou v CAD programu modelací objektu. Základem pro modelaci je objekt naskenovaný laboratorním nebo intraorálním skenerem, ve formátu STL nebo OBJ. V CAM programu je objekt virtuálně rozdělen na vrstvy a ty se pak v tiskárně postupně vytváří a vrství na sebe.
Více o materiálech a tiskárnách, které používáme a nabízíme najdete zde – Materiály pro 3D tisk, Tiskárna NextDent 5100.

Technologie 3D tisku:

Technologie 3D tisku:

SLM – SELECTIVE LASER MELTING
PJ – POLYJET
FDM – FUSED DEPOSITION MODELING
SLA – LASER-BASED STEREOLITOGRAPHY
DLP – DIGITAL LIGHT PROCESSING

V dentální výrobě se používá SLA a DLP. Technologie SLA je ale pomalá při tisku hmotnějších objektů (např. modelů). Nejvhodnější pro použití v dentální výrobě je tak technologie DLP:

DIGITAL LIGHT PROCESSING (DLP)

 • vytvrzování kapaliny – fotopolymeru digitálním projektorem UV světla
 • každá vrstva výrobku se vysvítí najednou, vrstvy se skládají na sebe
 • přesný tisk
 • produktivní výroba

 Základní podmínky pro 3D tisk

Nejdůležitější pro kvalitní výrobu 3D tiskem jsou:

 • kvalitní materiál
 • kvalitní tiskárna
 • sladění materiálu s tiskárnou (naladění pracovních parametrů tiskárny)

Každý výrobek má své specifické vlastnosti – samostatný typ materiálu:

 • modely – dostatečné estetické vlastnosti, opacita, pevnost
 • provizorní konstrukce – barevnost, pevnost a odolnost, biokompatibilita
 • spalitelné pryskyřice – dobré opracování a dokonalá spalitelnost
 • implantologické šablony – biokompatibilita a možnost dezinfikování v autoklávu

Pracoviště 3D tisku – ideální podmínky:

 • uzavřené v samostatné místnosti – zamezení prašnosti
 • místnost by měla být klimatizovaná a větraná
 • osvětlení musí být speciální – nesmí emitovat UV záření
 • okna musí být zabezpečena proti UV záření – žaluziemi nebo UV protect fólií

Pracoviště 3D tisku by mělo obsahovat:

 • 3D tiskárna
 • výkonný PC se speciálním SW
 • dostatečný pracovní prostor (alespoň 1m plochy stolu)
 • míchací jednotku
 • ultrazvukovou čističku
 • osvitovou dotvrzovací pec
 • IPA čistící alkohol
 • drobné pomůcky

Postup 3D tisk

Nejčastější chyby při 3D tisku

 1. Nedodržení podmínek pro provoz tiskárny

  • Osvícení resinu a výtisku nevhodným světlem
  • Znečištění resinu (prach atd.)
  • Nevhodný pracovní prostor – (poškození výrobku,
   hygiena obsluhy atd.)
 2. Špatná příprava tiskárny (DLP)

  • Nedostatečná nebo špatná kalibrace tiskárny
  • Nepřesnost nastavení
  • Malý výkon UV projektoru
  • Chybná příprava nosné destičky
  • Nedokonalé promíchání resinu ve vaničce
  • Používání poškozených dílů
 3. Chyby při programování (DLP)

  • Nevhodný design výrobku
  • Uložení (natočení) výrobku na nosnou desku nevhodným způsobem
  • Špatná volba suportů
 4. Nedodržení technologického postupu

  • Špatné očištění výrobku od resinu
  • Nedokonalá dodatečná polymerace