Multioborové znalosti zubních techniků

Výroba dentálních náhrad v zubní laboratoři vyžaduje komplexní znalosti a zkušenosti z mnoha prolínajících se oborů. Zní to jako klišé, ale význam tohoto faktu je zcela zásadní. Zubního technika logicky může dělat pouze člověk, který tuto komplexnost dokáže vstřebat a využít ji v práci.

Ruční broušení náhrady

Zubní technik – výjimečné povolání

Jednoduchým rozborem zjistíme, že zubní technik musí zvládnout třeba řemeslo jemného mechanika pro práci s drobnými a vysoce přesnými díly, konstruktéra se znalostmi o chování materiálů pro navrhování designu odolných konstrukcí, technologa, který vytváří sofistikované technologické postupy pro kvalitní zhotovení výrobků, slévače pro úspěšné odlití kovového nebo keramického polotovaru anebo brusiče a jeho přesnou práci při broušení a leštění konstrukcí.
V moderní laboratoři nelze opomenout nutnou odbornost CAD specialisty pro ovládání speciálního programu určeného pro design výrobků, případně i odbornost obsluhy CNC frézky či 3D tiskárny při vlastní výrobě polotovarů na těchto strojích.

Každý z vyjmenovaných oborů existuje v průmyslu jako samostatná profese, kterou se lze celý život plnohodnotně zabývat.

CAD modelace zubní náhrady

Znalosti stomatologa, schopnosti podnikatele, duše umělce

Protože je to zubní technik, jeho základní potřebou je mít odpovídající odborné vzdělání s obsáhlými znalostmi zdravotníka a stomatologa. Tedy musí být učenlivý a inteligentní, ale měl by být i třeba empatický k pacientovi, se kterým je v kontaktu.
K tomu všemu je potřeba mít duši umělce s dobrým estetickým cítěním a aby se to vše dalo zvládnout, musí být zubní technik zdravý a odolný proti neustálému stresu. No a pokud chce uspět ve vysoce konkurenčním prostředí, musí být zdatný i jako obchodník a neměly by mu chybět schopnosti podnikatele, aby si vydělal dostatek financí nejen na živobytí, ale i na nadmíru drahé výrobní prostředky do zubní laboratoře.
V neposlední řadě by se měl zubní technik neustále zlepšovat ve své odbornosti a jen tak mimochodem pojímat a aplikovat vše nové, co do oboru přináší věda a pokrok.

Jistě se zubní technik (i přes ten výčet) dá považovat za úplně normálního člověka, který má ambici mít soukromí, rodinu a o víkendu klid na regeneraci těla a mysli. Nároky na něj jsou však vysoké a otázkou zůstává, zda se bude chtít i v budoucnu této krásné, avšak náročné profesi mladá generace věnovat…

Profesi zubního technika může poctivě vykonávat jen ten, kdo ji má rád.