Proč investovat do laboratorního skeneru?

Řada zubních techniků dospěla k názoru, že je pro ně stále výhodnější modely zabalit a odeslat někomu, kdo digitální technologie vlastní a náhradu tímto způsobem částečně zhotoví za ně. V případě těch nejmenších laboratoří nebo laboratoří, které mají v dohledné době ukončit svou činnost, to může dávat smysl. Pro ty ostatní je určen tento článek.

Nevlastnit skener ještě neznamená vyrábět zubní náhrady zastaralým způsobem

Zasílání sádrových modelů poštou partnerské laboratoři s sebou kromě časové prodlevy nese i riziko nevhodného designu náhrady. To lze částečně snížit sdílením a autorizováním náhledů, nicméně eliminovat jej nelze. Dále je nutné počítat se zvýšenými náklady na dopravu, skenování a design. Jejich výše je přímo úměrná množství práce.

Vlastnictví skeneru naproti tomu přináší následující výhody:

1. Vyšší produktivita

Pravděpodobně každá zubní laboratoř dnes bojuje s nedostatkem zaměstnanců – zubních techniků. Skener, resp. vyšší efektivita digitální modelace a výroby vám umožní při stávajícím počtu zaměstnanců zhotovit o cca 40 % více fixních náhrad založených na fazetování konstrukce. Pokud jde o dnes čím dál více populární plně anatomické elementy z lithium disilikátu či nové generace estetických zirkonů, tak je zvýšení produktivity ještě razantnější. Pokud máte zaměstnanců dostatek, můžete jim dopřát více volného času, a tedy spokojenější život.

2. Vyšší kvalita náhrad

Dnes již málokdo zpochybňuje přínos skenerů, resp. digitálních technologií ke zvýšení kvality i jakosti zubních náhrad. Stroje pracují s přesností, které člověk nemůže nikdy dosáhnout. Umí pracovat s materiály, které lze ručně jen obtížně nebo vůbec zpracovávat a které pro ošetření pacienta přináší nové, dosud nevídané možnosti. Vznikla nová, důležitá kategorie výrobků – bezkovových můstků.

3. Udržení kroku s konkurencí

Objem protetiky na trhu se pomalu ale jistě snižuje s tím, jak roste úroveň zubní hygieny pacientů a zvyšuje se nabídka levného outsourcingu do zahraničí. Využívání možností, co přináší skener a digitalizace obecně, se tak postupně stává nikoliv výhodou, ale nutností pro udržení stávajících a získávání nových zákazníků.

4. Vyšší zisk

Ekonomika zubní laboratoře je závislá na celé řadě faktorů a v situaci omezených zdrojů je nutné o to více přemýšlet do čeho investovat a kvůli čemu se ev. zadlužit. Pořízení skeneru obvykle znamená snížení nákladů na člen, alespoň co se mzdy týče. To se nejvíce projeví u již zmíněných celokeramických náhrad v plně anatomickém tvaru, kde je podíl lidské práce nejnižší. Další úspora plyne z absence nutnosti platit za dopravu a skenování dodavateli. Pokud jste náhrady dosud vyráběli výhradně ručně, na straně příjmů můžete počítat s vyššími výnosy plynoucími z vyšší produktivity, hlavně ale z prodeje výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

5. Efektivnější komunikace s lékaři a pacienty

Pořízením skeneru vyšlete svým zákazníkům signál, že to se zvýšením kvality výrobků a dlouhodobou spoluprací myslíte vážně. Moderní CAD aplikace umožňují zhotovování vizualizací „před a po“ ošetření. Tyto můžete sdílet s lékařem a on je může následně probrat s pacientem. Vyhnete se tak případným zklamáním a navíc uděláte dobrý dojem. Laboratorní software navíc dokáže rozpoznat podsekřiviny, dispararelní pahýly a další defekty, na které můžete lékaře upozornit. On z toho možná nadšený nebude, nicméně můžete si tím alespoň krýt záda pro případ, že výsledek nebude pro lékaře uspokojivý.

Investice do laboratorního skeneru se vyplatí

I přes výše uvedené argumenty někdo možná namítne, že ve světle příchodu ordinačních skenerů budou skenery laboratorní čím dál méně potřeba a investice do nich je tak riziková. Jednou tomu tak možná bude. Avšak doba, za kterou ordinační skenery zcela nahradí tradiční otiskování, je každopádně delší než životnost dnešních laboratorních skenerů. I malá část lékařů, co si ordinační skener dosud pořídila, v zákulisí přiznává, že je to zatím spíše doplněk k tradičnímu otiskování pro práce malého rozsahu v ideálních situacích. To není kritika existence těchto skenerů, nýbrž jen zhodnocení jejich současné technické vyspělosti.

Nabídka laboratorních skenerů na našem trhu je dnes široká, přičemž ceny se liší až trojnásobně. Než se proto o investici rozhodnete, zkuste se domluvit na zapůjčení nějakého přístroje na měsíc či dva. Řada dodavatelů tuto službu nabízí zdarma.

Článek najdete také online v časopise StomaTeam.