Frézovaný CoCr

Frézování kovů je nejpřesnější metodou zhotovení kovových dentálních náhrad. Frézovaný CoCr je vhodný univerzálně pro jakoukoli dentální aplikaci, má vysokou pevnost, lze jej leštit, fasetovat keramikou i fotokompozitem, svařovat a pájet, takže rozsah jeho použití je opravdu široký.

Popis výrobní technologie

Náš materiál Adorbond CC od německého výrobce dentálních slitin Ador Edelmetalle má velmi nízký koeficient CTE 13,9-14,0 a je tak velmi spolehlivý při nanášení keramického fasetovacího systému. CoCr frézujeme do disků o tloušťce až 20 mm, což nám umožňuje zhotovit i komplikovaný rozměrný výrobek.

Obsluhu CNC strojů v Microdentu zajišťují zkušení technici – strojaři, podporovaní v dentální odbornosti naší laboratoří.

Nejčastější aplikací CoCr frézovaného jsou konstrukce typu C&B s velikým rozsahem a množstvím spojených mezičlenů nebo konstrukce nesené implantáty, které mají přímý dosed do implantátu (například šroubované metalo-keramické korunky, rozsáhlé mosty nebo třmeny). Toto využití je možné díky vynikajícím pevnostním charakteristikám materiálu, ale i díky strojně dosahované geometrické přesnosti a kvalitě povrchu výrobků, kterých docílíme využitím výkonného frézovacího centra Datron, přesných nástrojů a propracovaných obráběcích CAM šablon.

Omezení

Velikost maximálního polotovaru, rozměry nástrojů a osové limity stroje jsou jedinými omezeními z hlediska velikosti, složitosti a detailnosti výrobku. Oproti laserem sintrovaným konstrukcím jsou frézované dražší z důvodu nižší efektivity technologie a vyšších nákladů na výrobu.

Doporučené parametry pro návrh konstrukcí

Jsou k nalezení v sekci dokumentů a souborů pro stažení.

Doporučené zpracování

Před nanášením keramiky opracujte konstrukci podle běžných zásad práce s CoCr slitinami pro keramiku. Výrobce materiálu doporučuje provést oxidační pálení (960°C, 5 minut, s vakuem), následně výrobek opískujte (max. 3 bary, 110–250 μm), dokonale opárujte (nebo odmastěte jiným vhodným způsobem) a nanášejte keramický fasetovací systém podle doporučení jeho výrobce. Lze použít všechny keramické systémy pro CoCr. Je možné (ale ne nutné) použít bonder. CTE našeho materiálu pro C&B výrobky je 13,9 – 14,02. Opaquer nanášejte pečlivě v několika tenkých vrstvách. Pokud to je možné, doporučuje se jeho pálení na teploty do 920 °C, aby zůstal matný (zejména u keramiky VITA) pro lepší vazební vlastnosti s dalšími vrstvami fasetovací keramiky. Ostatní vrstvy keramiky nanášejte standardním postupem, mezi jednotlivými vrstvami dokonale opárujte kavity od vytvořených oxidů.

Nejdůležitější pro kvalitní výsledek je nastavit na peci pomalejší programy (stoupání a klesání teploty mezi 30-50°C/min. a vždy nechat pec chladnout zavřenou až na teplotu kolem 500-550 °C, teprve potom postupně nechat otevírat komoru. Doporučujeme si programy vždy otestovat a upravit podle vlastních zkušeností, ale dodržovat zásadu, že čím rozsáhlejší a masivnější je konstrukce, tím pomalejší pálící program by měl být. Maximální teplota pro napalování keramiky pro naše konstrukce je 980 °C.

Konstrukce lze svařovat laserem, obloukem či letovat.

Pro více informací kontaktujte naši zákaznickou linku:

Karolína Kapounová
+420 774 855 600
hotline@microdent.cz

 

Andrea Děrglová, DiS.
+420 774 421 857
hotline@microdent.cz

 

Lucie Drážná, DiS.
+420 774 855 653
hotline@microdent.cz

 

Poptávkový formulář