Frézovaný titan

Titan je díky svým unikátním vlastnostem – nízké váze (cca poloviční oproti CoCr), vysoké pevnosti a houževnatosti – univerzálním materiálem vhodným teoreticky pro jakoukoli dentální aplikaci. Nejběžnější využití titanu je však u konstrukcí nesených implantáty s frézovaným přímým dosedem do implantátu.

Popis výrobní technologie

Titan°5 Biostar, od německého dodavatele Siladent, frézujeme do disků o tloušťce až 20 mm, což nám umožňuje zhotovit i komplikovaný rozměrný výrobek. S využitím výkonného frézovacího centra Datron, přesných nástrojů a propracovaných obráběcích CAM šablon dosahujeme vynikající geometrické přesnosti a kvality povrchu výrobků.

Obsluhu CNC strojů v Microdentu zajišťují zkušení technici – strojaři, podporovaní v dentální odbornosti naší laboratoří.

Omezení

Velikost maximálního polotovaru, rozměry nástrojů a osové limity stroje jsou jedinými omezeními z hlediska velikosti, složitosti a detailnosti výrobku.

Doporučené parametry pro návrh konstrukcí

Jsou k nalezení v sekci dokumentů a souborů pro stažení.

Doporučené zpracování

Ruční opracování titanu °5 je možné karbidovými nebo diamantovými rotačními nástroji, oproti opracování CoCr je ale třeba snížit otáčky nástroje o cca 25-50%, aby se nástroj nespálil. Pozor! Třísky a obroušený prach z titanu jsou vysoce hořlavé a je třeba zajistit při práci nevýbušné prostředí bez statické elektřiny a otevřeného ohně, kvalitní odsávání pracoviště.

Pokud budete titanovou konstrukci fasetovat keramickým fasetovacím systémem, neprovádějte žádné oxidační pálení, plochy opískujte (max. 3 bary, 110–250 μm), dokonale opárujte (nebo odmastěte jiným vhodným způsobem) a nanášejte keramický fasetovací systém podle doporučení jeho výrobce. Lze použít všechny keramické systémy pro titan. Teplota při teplotním zatěžování v peci nesmí přesáhnout 880°C, aby nedošlo k poškození vnitřní struktury materiálu.

Fasetování fotokompozitními fasetovacími systémy se řídí pokyny jeho výrobce. Leštění titanových výrobků je možné abrazivně pomocí běžných pomůcek a past či elektrochemicky.

Laserem sintrované konstrukce lze svařovat laserem i obloukem, vždy ale pouze v inertní atmosféře argonu.

Pro více informací kontaktujte naši zákaznickou linku:

Karolína Kapounová
+420 774 855 600
hotline@microdent.cz

 

Andrea Děrglová, DiS.
+420 774 421 857
hotline@microdent.cz

 

Lucie Drážná, DiS.
+420 774 855 653
hotline@microdent.cz

 

Poptávkový formulář