Zirkon MAX

Jako jedna z mála společností na trhu dáváme k dispozici našim zákazníkům na výběr nejen z pěti typů zirkonových materiálů, ale i širokou barevnou škálu a výjimečný rozsah tlouštěk disků, ze kterých frézujeme. Toto spektrum držíme stále skladem.

Zirkon MAX je vysoce estetická zirkonová keramika (translucence min. 45 %), která byla vyvinuta speciálně pro zhotovování plně anatomických korunek ve frontálním úseku.

Používá se pro podobné aplikace, jako Lithium-disilikátová keramika a její velkou výhodou je srovnatelná estetika za nižší cenu.

Vrstevnatě probarvený materiál ze zirkonové směsi 5Y- PSZ má od krčku k incizi měnící se barevný odstín, translucence materiálu je 49% a pevnost v ohybu 600 MPa (LD má cca 430Mpa).

Popis výrobní technologie

Zirkon MAX zpracováváme v tzv. předsintrovaném stavu metodou HSC frézování za sucha na 5-osých frézkách a jako polotovar nám slouží disky o průměru 98,5 mm o tloušťkách od 12 do 20 mm.

Konečných užitných vlastností dosáhne materiál až po následném mnohahodinovém sintrování v peci při teplotách okolo 1500 °C.

Barevné odstíny

K dispozici je  9 odstínů dle VITA Classical
0, A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, D2

Doporučené použití

  • anatomická korunka a anatomický můstek ve frontálním úseku max. do 3 členů
  • inlay/onlay
  • estetická faseta
  • kombinované konstrukce

Omezení

Velikost maximálního polotovaru, rozměry nástrojů a osové limity stroje jsou jedinými omezeními z hlediska velikosti, složitosti a detailnosti výrobku.

U výrobků šroubovaných do implantátů používáme pouze metodu vlepovaných Ti interface, přes které je konstrukce šroubována do implantátu titanovým šroubkem. Při navrhování konstrukcí ze zirkonu je nutno mít na mysli vysokou pevnost a tvrdost, ale současně i křehkost keramiky, čemuž musí výsledná konstrukce odpovídat sílou stěn korunek, plochou spojů, počtem mezičlenů, rozsahem i tvarem.

V případě potřeby širší palety barevných odstínů doporučujeme vyzkoušet Zirkon MAX+.

Doporučené parametry pro návrh konstrukcí

Jsou k nalezení v sekci dokumentů a souborů ke stažení.

Doporučené zpracování

Zirkon MAX je určený pro plně anatomické konstrukce a tento materiál je plně kompatibilní se všemi používanými keramickými fasetovacími systémy pro zirkon-oxidovou keramiku. CTE (25-500°C) zirkonu MAX je 10,5×10-6K-1 . Povrch pro nanášení barevných pigmentů, glazury nebo sprejované LISI glazury může být bez úpravy, broušený, pískovaný nebo leštěný, vždy ale dokonale očištěný a odmaštěný. Dodržujte pokyny výrobce fasetovací keramiky, ale dbejte pravidla, že čím silnější stěny a větší objem má zirkonová konstrukce, tím pomalejší teplotní nárůst a klesání na peci je třeba nastavit, aby se zirkon stihl rovnoměrně prohřát v celém objemu konstrukce a nedošlo k nahromadění vnitřního napětí, které může způsobit jeho destrukci. Doporučujeme, v závislosti na typu a velikosti konstrukce optimální nastavení pece vyladit, ale aby byl teplotní spád nastavený mezi 25-40°C/min. Praktické je mít na peci např. dva různě rychlé programy pro různé typy výrobků.

Pro více informací kontaktujte naši zákaznickou linku:

Karolína Kapounová
+420 774 855 600
hotline@microdent.cz

 

Andrea Děrglová, DiS.
+420 774 421 857
hotline@microdent.cz

 

Lucie Drážná, DiS.
+420 774 855 653
hotline@microdent.cz

 

Poptávkový formulář