Zirkon

Díky rozšíření CAD/CAM způsobu výroby je v dnešním dentálním světě nejvyužívanějším keramickým materiálem zirkon-oxidová keramika (ZrO2), zjednodušeně zirkon. Microdent používá na výrobu částečně a plně anatomických korunek a můstků materiály několika typů, které se liší mechanickými i estetickými vlastnostmi a tím i svým určením pro konkrétní aplikace. Zirkon zpracováváme v tzv. předsintrovaném stavu metodou HSC frézování za sucha na našich pětiosých frézkách a jako polotovar nám slouží disky o průměru 98,5 mm o tloušťkách od 10 do 25 mm.
Konečných užitných vlastností dosáhne materiál až po následném sintrování ve speciálních sintrovacích pecích, kde je po několik hodin vystaven teplotám nad 1500 °C.

V našem výrobním centru používáme následující druhy zirkonu:
• Opákní zirkon (zvýšená opacita)
• Monochromatický zirkon (probarvený jedním odstínem)
• Polychromatický zirkon (vrstevnatě probarvený)
• Zirkon Max

Všechny typy zirkonů jsou plně biokompatibilní keramické materiály a jsou využitelné pro valnou většinu indikací. Monochromatický a  polychromatický zirkon (translucence 33–39 %) skýtají významné ulehčení a zrychlení práce laboratoře díky možnosti zhotovení i plně anatomických výrobků, jejichž dokončení není tak pracné jako u výrobků fasetovaných keramikou. Používané zirkonové materiály jsou průmyslově barvené, což na rozdíl od tradiční namáčecí techniky garantuje barevnou konzistenci v čase a napříč výrobními šaržemi. Výrobky ze zirkonové keramiky mohou být až o 25 % lehčí než metalokeramické a díky vysoké pevnosti lze ze zirkonu zhotovit i práce velkého rozsahu. Polotovary používané pro frézování jsou velké disky o průměru 98,5 mm a maximální tloušťce 25 mm.

OMEZENÍ

U výrobků šroubovaných na implantáty používáme lepené Ti interface, přes které je konstrukce šroubována do implantátu. Při navrhování konstrukcí ze zirkonu je nutno mít na mysli vysokou pevnost a tvrdost, ale současně i křehkost keramiky, čemuž musí výsledná konstrukce odpovídat sílou stěn korunek, plochou spojů, počtem mezičlenů, rozsahem i tvarem.

POLYCHROMATICKÝ ZIRKON

Nejnovější generace zirkonu vhodná pro CAD/CAM výrobu anatomických korunek a můstků. Polotovar je složený z 5 vrstev materiálů s různou barevností, translucencí (44-47%) a pevností (800-1100MPa). Je probarvený od tmavší u krčku po světlejší na incizi. Díky vysoké pevnosti a estetice je vhodný i na velké práce bez omezení rozsahu modelované v plně či částečně anatomickém provedení, ale použitelný je univerzálně i na fasetované konstrukce. Můstek může obsahovat v postranním úseku jeden a ve frontálním úseku dva spojené mezičleny.
K dispozici je 12 barev dle Vita Classical – A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1 C2, C3, D2, D3, D4

MONOCHROMATICKÝ ZIRKON

Zirkonová keramika s klasifikací supertranslucentní zirkon, probarvená v celém objemu vždy jediným odstínem. Využíván je na téměř všechny aplikace a je předurčen i pro plně anatomické práce. Díky vysoké pevnosti v ohybu 1100 MPa lze zhotovit i můstky v celém rozsahu čelisti.
K dispozici je 10 barev dle Vita Classical – 0, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B4, C2, D2.

OPÁKNÍ ZIRKON

Zirkonová keramika se zvýšenou opacitou se uplatní všude tam, kde by vysoká Ti interface či diskolorované pahýly.

ZIRKON MAX

Jedná se o vysoce estetickou zirkon-oxidovou keramiku (translucence min. 45 %), která byla vyvinuta speciálně pro zhotovování plně anatomických protetických náhrad velikosti maximálně 3-členných můstků a to jak ve frontálním, tak v postranním úseku. Používá se pro podobné aplikace, jako Lithium-disilikátová keramika (pevnost v ohybu Zirkon MAX je min. 500 MPa) a její velkou výhodou je srovnatelná estetika za nižší cenu. Ze zirkonu MAX lze zhotovovat i hybridní abutmenty a korunky, které jsou do implantátu fixovány přes Ti interface.
K dispozici je 9 barev dle barevníku Vita Classical – 0, A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, D2.

Pro více informací kontaktujte p. Kosnara

+420 603 981 534
kosnar@microdent.cz

 

Poptávkový formulář