Frézovaný zirkon

Díky rozšíření CAD/CAM způsobu výroby je v dnešním dentálním světě nejvyužívanějším keramickým materiálem zirkon-oxidová keramika (ZrO2), zjednodušeně zirkon. Microdent používá na výrobu částečně a plně anatomických korunek a můstků materiály několika typů, které se liší mechanickými i estetickými vlastnostmi a tím i svým určením pro konkrétní aplikace. Zirkon zpracováváme v tzv. předsintrovaném stavu metodou HSC frézování za sucha na našich pětiosých frézkách a jako polotovar nám slouží disky o průměru 98,5 mm o tloušťkách od 10 do 25 mm.
Konečných užitných vlastností dosáhne materiál až po následném sintrování ve speciálních sintrovacích pecích, kde je po několik hodin vystaven teplotám nad 1500 °C.

V našem výrobním centru používáme následující druhy zirkonu:
MAX+ (vrstevnatě probarvený) NOVÝ TYP
POLY (vrstevnatě probarvený)
MAX
MONO (probarvený jedním odstínem)
OPAQUE (zvýšená opacita)

Všechny typy zirkonů jsou plně biokompatibilní keramické materiály a jsou využitelné pro valnou většinu indikací. Monochromatický a  polychromatický zirkon (translucence 33–39 %) skýtají významné ulehčení a zrychlení práce laboratoře díky možnosti zhotovení i plně anatomických výrobků, jejichž dokončení není tak pracné jako u výrobků fasetovaných keramikou. Používané zirkonové materiály jsou průmyslově barvené, což na rozdíl od tradiční namáčecí techniky garantuje barevnou konzistenci v čase a napříč výrobními šaržemi. Výrobky ze zirkonové keramiky mohou být až o 25 % lehčí než metalokeramické a díky vysoké pevnosti lze ze zirkonu zhotovit i práce velkého rozsahu. Polotovary používané pro frézování jsou velké disky o průměru 98,5 mm a maximální tloušťce 25 mm.

OMEZENÍ
U výrobků šroubovaných na implantáty používáme lepené Ti interface, přes které je konstrukce šroubována do implantátu. Při navrhování konstrukcí ze zirkonu je nutno mít na mysli vysokou pevnost a tvrdost, ale současně i křehkost keramiky, čemuž musí výsledná konstrukce odpovídat sílou stěn korunek, plochou spojů, počtem mezičlenů, rozsahem i tvarem.

ZIRKON MAX+ (NOVÝ TYP)
Nejnovější generace zirkonu vhodná pro CAD/CAM výrobu plně anatomických výrobků, zejména můstků ve frontálním úseku. V tomto vrstevnatém materiálu výrobce propojil různé zirkonové směsi podobně, jako u nejoblíbenějšího zirkonu POLY. U náhrady se tak od krčku k incizi mění barevný odstín i translucence materiálu (47-49%) a jeho pevnost je deklarována hodnotami 720 až 1000 MPa. Tento typ materiálu navazuje na nejvyšší estetickou kvalitu zirkonu MAX, disponuje však vyšší pevností a je proto použitelný i na můstkové náhrady.
K dispozici je 18 odstínů dle VITA Classical BL1, BL2, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

ZIRKON POLY
Špičkový zirkon vhodný pro CAD/CAM výrobu anatomických korunek a můstků. Polotovar je složený z 5 vrstev materiálů s různou barevností, translucencí (44-47%) a pevností (800-1100MPa). Je probarvený od tmavší u krčku po světlejší na incizi. Díky vysoké pevnosti a estetice je vhodný i na velké práce bez omezení rozsahu modelované v plně či částečně anatomickém provedení, ale použitelný je univerzálně i na fasetované konstrukce. Můstek může obsahovat v postranním úseku jeden a ve frontálním úseku dva spojené mezičleny.
K dispozici je 14 odstínů dle VITA Classical BL2, BL3, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3, D4

ZIRKON MAX
Jedná se o vysoce estetickou zirkon-oxidovou keramiku (translucence min. 45 %), která byla vyvinuta speciálně pro zhotovování plně anatomických protetických náhrad velikosti maximálně 3-členných můstků a to jak ve frontálním, tak v postranním úseku. Používá se pro podobné aplikace, jako Lithium-disilikátová keramika (pevnost v ohybu Zirkon MAX je min. 500 MPa) a její velkou výhodou je srovnatelná estetika za nižší cenu. Ze zirkonu MAX lze zhotovovat i hybridní abutmenty a korunky, které jsou do implantátu fixovány přes Ti interface.
K dispozici je 9 odstínů dle VITA Classical 0, A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, D2

ZIRKON MONO
Zirkonová keramika s klasifikací supertranslucentní zirkon, probarvená v celém objemu vždy jediným odstínem. Využíván je na téměř všechny aplikace a je předurčen i pro plně anatomické práce. Díky vysoké pevnosti v ohybu 1100 MPa lze zhotovit i můstky v celém rozsahu čelisti.
K dispozici je 11 odstínů dle VITA Classical 0, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B4, C2, D2

ZIRKON OPAQUE
Zirkonová keramika se zvýšenou opacitou se uplatní všude tam, kde by vysoká translucence byla překážkou. Zejména při lepení na Ti interface, abutmenty či diskolorované pahýly.

Pro více informací kontaktujte p. Kosnara

+420 603 981 534
kosnar@microdent.cz

 

Poptávkový formulář