Výhody propojení intraorálního a laboratorního skeneru Dental Wings

Pokud lékař a technik mají intraorální skener a laboratorní skener od stejného výrobce, poskytuje toto propojení řadu výhod. Tyto výhody se pak nejsou dostupné pokud se kombinují skenery od různých výrobců. V případě intraorálního a laboratorního skeneru Dental Wings se jedná konkrétně o následující výhody:

1. Lékař odesílá naskenovaná data do laboratoře stisknutím jednoho tlačítka ihned po ukončení skenování. Lékař šetří čas za export dat, ukládání na disk, kopírování na flash disk, popř. odesílání dat emailem.

2. Odesílaná data obsahují kromě skenu i množství dalších informací o pacientovi jako např. jméno, termín odevzdání práce, indikace, materiál, implantační sada. Při přenosu do jiného než Dental Wings skeneru tato data nelze přenést, lze odeslat pouze sken povrchu.

3. Ke skenům lze připojit fotografie, audio či textové poznámky nebo jakýkoliv jiné soubory, který pomohou ke kvalitnímu provedení zakázky. Tyto soubory, které mohou být pořízeny přímo na skeneru nebo na jiném zařízení, jsou odeslány společně se zakázkou „jedním kliknutím“. Při přenosu na jiné než DW zařízení musí být takovéto soubory odeslány zvlášť a jejich pořízení je méně komfortní.

4. Lékař může na skenu naznačit celou nebo část krčkového uzávěru. To je výhoda, pokud je krček nabroušen subgingiválně, nebo z jiného důvodu v nějakém místě není zcela zřetelný. Lékař vidí reálně na pacientovi, kde se krček nachází a může technikovi napomoci s určením linie. Toto může být zásadní pro přesnost výsledné protetiky. Při přenosu dat na jiný skener tato data nemohou být přenesena.

5. Díky okamžitému online přenosu dat může technik okamžitě zpracovat zakázku. Laboratoř při přijetí dat obdrží email s upozorněním na přijatou zakázku, takže může okamžitě zkontrolovat data a začít data zpracovávat. V případě nějakého problému ve skenu může dát lékaři okamžitě vědět a lékař může přeskenovat, dokud je pacient stále v ordinaci.

6. Laboratoř může lékaři poslat návrh protetiky na schválení. Společná platforma umožňuje laboratoři odeslat zpět lékaři návrh vytvořené protetiky ve formátu 3D PDF k prohlédnutí a schválení.

6. Lékař má přístup ke všem odeslaným zakázkám online z jakéhokoliv zařízení. Přes webový prohlížeč lze sledovat stav zakázky, prohlédnout si skeny nebo data stáhnout např. v případě jejich poškození. Společný přístup k datům a sdílení dat v cloudu usnadňuje spolupráci lékaře a technika na zakázce a vede k rychlejším a kvalitnějším výsledkům.

7. K ordinačnímu a laboratornímu skeneru lze snadno připojit CoDiagnostiX – program na návrh a tvorbu implantačních šablon. Všechna tato zařízení a programy jsou připraveny mezi sebou okamžitě sdílet data a přispět k perfektním výsledkům léčby pacienta.

8. Spolupráce jednotlivých prvků na platformě Dental Wings dále velmi usnadňuje přidání případného dalšího zařízení, jako např. výrobní jednotky Laser Mill nebo ordinačního CAD programu Chairside.