Rozhovor s provozním ředitelem Ondřejem Kosnarem

Ondřej Kosnar je v současné době vedoucím provozu Microdent LAB v Turnově. Vystudoval Technickou univerzitu v Liberci, a po 15 leté praxi jako vedoucí výroby ve společnostech z oborů reklamy, stavebnictví a strojírenství zakotvil ve specifickém strojírenském oboru, ve výrobě stomatologických náhrad v Microdentu. Zde je činný již 12 let.

Provozní ředitel

Děkuji, že jste si na rozhovor udělal čas. Vypsala jsem si pár témat, která mě zajímají. Třeba to, jestli a jak se náš obor vzpamatoval po Covidu? Zanechalo to nějaké šrámy?

To tedy ano, tipuji, že na každém z nás osobně a na Microdentu jistě také. Lidé byli dlouhý čas „jako mátohy“, co mají nekonečný spánkový deficit a jiné neduhy a ne a ne se z toho dostat. Troufám si tvrdit, že tím si bohužel prošel skoro každý, naše zákazníky nevyjímaje. Až letos na jaře jsme se začali cítit lépe, snad již skoro normálně. Microdent, jako partner zubních techniků, se měl poslední dva roky co ohánět, aby jej nepoznamenal pokles objemu zakázek, který jsme v oboru pocítili kvůli krizi úplně všichni.

Říká se, že všechno špatné je k něčemu dobré. Platí to i v tomto případě?

Nejspíš ano. S příchodem našich nových kolegů do vedení společnosti se Microdent za poslední roky profesně hodně posunul, a díky tomu byl i odolnější vůči výkyvům trhu a přicházejícím změnám. Hledáme nové materiály, nové produkty a nová technologická vylepšení. Díky pravidelnému vyhodnocování situace na trhu a ve společnosti jsme pozornější při hledání našich slabých míst. Zlepšování našich manažerských metod se promítá do celé firemní struktury a opět znamená větší odolnost a stabilitu. Ve výsledku z tohoto procesu mají samozřejmě profit naši zákazníci. Opravdu si myslím, že jsme se v mnohém za poslední dobu zlepšili.

Když mluvíme o zákazníkovi, v obchodních příručkách se můžeme dočíst o významu proklientského chování. Je pro Vás důležité? Chová se Microdent podle příruček?

Ten pojem „proklientský“ mi není moc sympatický, zní dost uměle. Ale, a aniž bychom to nějak kalkulovali, od začátku jsme lidsky nastavení na vstřícnost a otevřenost. Máme snahu vyhovět každému, kdo se na nás obrátí s poptávkou či objednávkou a je lhostejné, jaký je její rozsah a jestli se jedná o stálého zákazníka nebo jen o konzultaci ze strany zubního technika či lékaře, který nepotřebuje výrobek, ale třeba jen diskuzi na odborné téma. Jednáme se zákazníky na rovinu, nevymýšlíme si pohádky a oni to nejen akceptují, ale myslím a doufám, že i oceňují. Naše vztahy nebývají s většinou zákazníků chladně obchodní, ale spíš osobní. Je nám v tom dobře.

Existuje něco jako „typický“ zákazník Microdentu?

To asi ne. Někdo si u nás nechá zhotovit jednou za čas zirkonovou korunku, jiný si objednává zirkonové výrobky a velké kovové konstrukce, ale všechno malé si odlévá sám v laboratoři. Jiný zákazník chce pouze chromkobaltové skelety, další pouze 3D tištěné modely, atd. atd. To vše jsou naši zákazníci, kteří si našimi výrobky a službami doplňují vlastní portfolio produktů. Ale pak jsou zákazníci, kteří nechají opravdu téměř všechnu výrobu na nás a sloužíme jim jako spolehlivá platforma pro zajištění kvalitních stomatologických výrobků a oni se mohou soustředit na své nejsilnější stránky, tedy estetiku a kvalitu svých vlastních služeb pro ordinace. A samozřejmě na větší počet realizovaných zakázek. Pokud se i takto rozsáhlá a komplexní spolupráce daří, spoustu nového se při ní naučíme, máme z ní radost a naplňuje nás to.

Provozní ředitel radí svému zaměstnanci.

Jak velký a z kolika profesí je vlastně složen Microdent tým?

Jsme zakázková výroba stomatologických náhrad. Takže základem jsou strojaři, technici pracující přímo u strojů, kteří se specializují každý na ten svůj a kolegyně zubní techničky, které jsou garantkami, že hrajeme podle správných pravidel. Dokončování výrobků ze strojů mají u nás na starost brusičky, přes kolegyně z výstupní kontroly se dostaneme k expedici, máme tu kolegu konstruktéra, a to jsem ještě nezmínil odborníky na finance, na marketing a celý obchodní tým. Nad námi všemi pak bdí pan ředitel a nakonec tu máme ještě toho nejdůležitějšího, paní uklízečku.:)

Tým tvoří přes 30 lidí a každý v něm má své místo. Jsme na sobě vzájemně závislí, a tak pokud někdo onemocní nebo čerpá dovolenou, jsou kolegové připraveni jeho práci zastoupit. Třetina z nás pracuje ve dvousměnném provozu, abychom vyhověli náročným termínovým standardům, které jsme sami na náš trh zavedli před deseti lety.

Je práce v Microdentu pro zaměstnance hodně náročná? Jaký je Váš názor.

Když si vzpomenu na pionýrské doby Microdentu, byl to doslova boj o každou kapnu, o každou minutu a to bylo hodně probdělých nocí… Postupně jsme se ale naučili eliminovat zbytečné chyby, vytvořili jsme si unikátní organizační strukturu a hlavně unikátní logistiku výrobního procesu. Naší specialitou je „řízená improvizace“. Zní to nesmyslně, ale pokud si připustíme, že každý zub je originál a my jich expedujeme denně velké stovky, pak není možné vytvořit jasně formulované normativy. Každý zaměstnanec musí být díky tomu vysoce kvalifikovaný, velmi samostatný a rozhodný, ale zároveň nezbytně týmový. Takže náš tým tvoří povahově velmi kvalitní lidé.

Z dnešního pohledu je práce v našem výrobním centru spíše příjemná. Na to taky lákáme nové kolegy.:) Ale samozřejmě zůstává náročná a někdy vyčerpávající.

A baví taková práce Vaše kolegy?

Myslím, že ano. Ona je naše práce dost zajímavá tím, jak je multioborová. Máme dost příležitostí k profesnímu růstu, takže nestagnujeme. To je jeden za základních požadavků. Abychom dokázali být silní v našich názorech a byli úspěšní s našimi produkty, pracují dnes v našem týmu zkušení profesionálové a každý má svou škálu propojených specializací. Všechny jejich znalosti a zkušenosti pak může náš zákazník přeneseně využívat prostřednictvím výrobků nebo služeb, které si od nás kupuje.

Denně řešíme řadu dotazů, požadavků na náš názor při posouzení situací, které zubní technici musí s vlastní odpovědností zvažovat a ručit za ně. Pokud existuje někdo, kdo s nimi je ochoten vést odbornou diskuzi na potřebné úrovni, lépe se jim následně rozhoduje.

To asi opravdu pomůže, člověk si leckdy potřebuje odborně podiskutovat, že?

Máme ten pocit také. A není to většinou jednostranné, bývá to, jak říkáte, dialog, který dá i něco nám. Možná je to v tomto vysoce konkurenčním oboru nestandardní, ale máme to tak v sobě nastavené. Navíc naši práci vykonáváme s plnou odpovědností k výsledku, což pro nás není pouhý polotovar konstrukce odevzdaný a vyúčtovaný zubnímu technikovi, ale plně funkční zubní náhrada, která slouží pacientovi. Jistě, že okolnosti jsou na lékaři, design náhrady a finalizace je pouze na jejím autorovi, zubním technikovi, ale ta materie, kterou mu dodáváme, je naším dílem. Pokud se něco zvrtne, náhrada selže a je potřeba rychle situaci napravit, rozhodně nenecháme našeho zákazníka v problému osamoceného a dodáme mu novou náhradu. Když se nám na objednávce něco nezdá, ptáme se, jestli to není třeba chyba. Mnohdy se tak eliminují škody a zákazníkovi to pomůže.

A stávají se nějaké chyby často?

Jak jsem již zmínil, denně se nám ve výrobě sejdou stovky případů náhrad od desítek našich zákazníků a každá je jiná. Desítky materiálových a indikačních kombinací, které musí všechny plnit svoji funkci. To je potenciálně velký zdroj chyb. Občas plynou ty chyby dokonce i z nedorozumění či zažitých omylů na straně jak zubních techniků, tak i lékařů. K tomu samozřejmě připočítejme naše chyby a máme hlubokou studnici, ze které se dají neustále čerpat nová řešení či efektivnější technologie nebo jen drobné změny v naší práci, které pomohou zlepšit výsledek.

Mám to brát tak, že chybovat je nakonec prospěšné? Něco jako neplánovaný pokrok?

Tomu, kdo to platí, to tak na první pohled určitě nepřijde. Ale je to fakt. Ačkoli se stále máme co učit a zlepšovat, je naše profesní zdatnost na tak vysoké úrovni, že se o ni můžeme s čistým svědomím opřít. Potvrzují nám to mimovolně naši zákazníci, kteří nás podle jejich potřeby zásobují novými zakázkami a spoléhají na naše know-how. Jsme jim za tu důvěru vděční.

Děkuji Vám za rozhovor.