Školení pro zubní techniky

Zubním technikům nabízíme online školení a v případě většího počtu zájemců i školení prezenční.

1. INDIVIDUÁLNÍ ONLINE ŠKOLENÍ

Jako jediní v ČR nabízíme zcela individuální online školení CAD softwarů Exocad a DWOS, při kterém se školitelka věnuje pouze jednomu zákazníkovi. U obou softwarů je k výběru řada tematických okruhů, ze kterých lze online školení poskládat.

již 4 roky školíme online jeden na jednoho

více než 80 spokojených zákazníků

více než 630 odškolených hodin

Témata online školení

Témata jednotlivých školených okruhů vychází z rozmanitosti daného softwaru – Exocad a DWOS. Naše školení jsou stejně rozsáhlá a rozmanitá, jako nabídka samostatných modulů zakoupeného softwaru. Zákazník si tak může podle zakoupeného balíčku softwaru vybrat konkrétní téma, ve kterém si chce prohloubit své znalosti a zkušenosti.

Jak školení probíhá

Naše školitelka se po dobu školení věnuje pouze jednomu konkrétnímu zákazníkovi, pomocí vzdáleného připojení. Účastník školení potřebuje pouze funkční sluchátka nebo reproduktory. Účastníkem vybraná témata jsou školena na konkrétních případech z praxe, rozhodně se tak nejedná o žádnou nudnou teorii.

Výhody online školení

  1. datum i čas školení si zvolí sám zákazník (po dohodě s lektorkou)
  2. individuální výběr tématu
  3. individuální přístup školitele
  4. úspora času i financí vynaložených na cestování za školením

Exocad

přehled školících modulů

ModulyObsahČasový rozsah
ExoCAD COREjednoduché kapny a režim skenování na multiDie2 hod.
anatomické korunky, cut-back2 hod.
jednoduché můstkové konstrukce2 hod.
anatomické můstky, cut-back2 hod.
inlay, onlay, estetická faseta2 hod.
zásuvné spoje2 hod.
kořenová nástavba2 hod.
teleskopické korunky2 hod.
wax-up, předpreparační sken2 hod.
Model Creatorzpracování dat z IOS a tvorba modelu2 hod.
Implant Modulekorunky (integrální)2 hod.
můstky (integrální)2 hod.
korunky (Ti base)2 hod.
můstky (Ti base)2 hod.
individuální abutment2 hod.
teleskopická korunka na implantát2 hod.
Bar Moduletřmen2 hod.
sekundářní konstrukce třmene2 hod.
PartialCADnávrh skeletové náhrady2 hod.
kombinace třmenu a skeletové náhrady2 hod.
Full Denturenávrh snímatelné náhrady2 hod.
SmileCreatorestetické plánování protetiky2 hod.
Bite Splintnávrh dlahy2 hod.
TrueSmile Technologyfotorealistické vykreslování zubních výplní, během procesu návrhu2 hod.
Virtual Articulatorpráce s artikulátorem2 hod.

DWOS

přehled školících modulů

ModulyObsahČasový rozsah
Crown & Bridgejednoduché kapny a režim skenování na multiDie2 hod.
anatomické korunky, cut-back a otvor pro šroubek2 hod.
jednoduché můstkové konstrukce2 hod.
anatomické můstky, cut-back a otvor pro šroubek2 hod.
inlay, onlay, estetická faseta2 hod.
zásuvné spoje2 hod.
kořenová nástavba2 hod.
teleskopické korunky2 hod.
kombinované práce2 hod.
Implant Prostheticskorunky (integrální)2 hod.
můstky (integrální)2 hod.
korunky (Ti base)2 hod.
můstky (Ti base)2 hod.
individuální abutment2 hod.
teleskopická korunka na implantát2 hod.
wax up (diagnostický, virtuální)2 hod.
primární třmen2 hod.
hybridní náhrada2 hod.
hybridní náhrada s wax upem2 hod.
angulace otvoru pro šroubek2 hod.
Model Builderzpracování dat z IOS a tvorba modelu2 hod.
Full Denturesnávrh snímatelné náhrady2 hod.
Partial Frameworksnávrh skeletové náhrady2 hod.
kombinace zásuvných spojů a skeletové náhrady2 hod.
Bite Splintnávrh dlahy2 hod.
EasyMODEzjednodušený proces návrhu (pouze pro korunky)2 hod.
Ortodonciearchivace modelů2 hod.

2. SKUPINOVÉ PREZENČNÍ ŠKOLENÍ

Prezenční školení zajišťujeme pouze za předpokladu většího počtu zájemců o jedno vybrané školené téma a to na základě předchozí individuální domluvy.

Místem školení je naše školící centrum v Turnově, v němž je skupinové prezenční školení pořádáno.

Témata prezenčního školení

  1. Software Exocad & kombinace vybraných modulů
  2. Software DWOS & kombinace vybraných modulů

V případě dodání speciálního zařízení jako je např. 3D myš, jsme schopni zajistit i podobné extra školení.

Říkají o školení naši zákazníci

Pavlína Nachlingerová

Zubní laboratoř Radotín s.r.o.

 Online školení jsou také skvělá, jak svou formou, tak i přístupem paní školitelky.

Mgr. Martina Nová

Tým vyučujících SŠZ a VOŠZ Karlovy Vary

Velmi děkujeme Microdentu za skvělé dvoudenní školení v práci s Exocadem a těšíme se na další spolupráci.

Poptávkový formulář