Ivoclar e.max Press

Vynikající estetika výrobků, snadné zpracování vosku s vysokou přesností a jemnými detaily výrobku, po vypresování je výrobek již ve finální formě a barvě polotovaru a lze jej rovnou dokončit vrstvením keramikou či barvami. Lze zhotovit široké spektrum výrobků (estetické fasety, inlaye, onlaye, částečné i celé korunky, kapny i suprastruktury pro implantáty) díky pěti stupňům translucence a široké škále barev polotovarů.

IPS e.max Press a IPS e.max CAD je obchodní označení výrobků z lithium disilikátové keramiky firmy Ivoclar Vivadent. Tento materiál je určen pro zhotovování vysoce estetických náhrad buď fasetovaných nebo částečně či plně anatomických. Materiál je oproti ostatním sklokeramickým materiálům výrazně pevnější (360–400 MPa), je k dispozici ve třech stupních opacity a barvách dle Vita Classical.

IPS e.max Press jsou ingoty, které používáme na presování, tedy metodu, při které se výrobek žádaného tvaru vyfrézuje z vosku, následně se zatmelí spolu se vtoky do licí formy a v presovací peci tlakově odlije. Výsledkem je keramický polotovar, na který laborant po dosazení nanáší keramiku, případně pouze barvy a glazuru.

IPS e.max CAD jsou bločky určené pro přímé zhotovení výrobku pomocí CAD/ CAM metody. Buď lze využít klasické broušení diamantovými brousky, nebo inovativní laserové obrábění, kdy je přebytečný materiál odpařován laserovým paprskem.

Používané aplikace

• kapna, redukovaná korunka
• fasetová korunka
• anatomická korunka
• můstek – redukovaný
• můstek – fasetový
• můstek plně anatomický
• teleskopická korunka primární
• inlay/onlay
• estetická faseta

Omezení

Materiál lze využít pouze na výrobky s maximálním rozsahem 3 členů v oblasti fronty a premolárů. Nelze zhotovit výrobky šroubované na implantáty s přímým dosedem, kvůli limitujícím mechanickým vlastnostem materiálu je nutno použít metodu s vlepenými Ti interface.

Doporučené parametry pro návrh

Limitní parametry konstrukcí obecně vycházejí z rozsahu a typu konstrukce a ovlivňují je nejen mechanické vlastnosti materiálu (pevnost v ohybu, pevnost v tahu či pružnost), ale i technologické požadavky vycházející z použité výrobní metody. Námi doporučené parametry jsou pouze orientační a vycházejí z našich zkušeností, zpětné vazby zákazníků a doporučení výrobců materiálu a strojů. Každý případ je nutno posuzovat individuálně. Při zjevném poddimenzování konstrukce nemůžeme ručit za její stabilitu a pro takové případy nelze vystavit certifikát kvality.

e.max – oba typy – doporučená min. síla stěny se liší podle typu výrobku, jeho umístění v zubním oblouku a je třeba ji podle toho dimenzovat. Protože je popis příliš složitý, odkazujeme na literaturu výrobce IPS Ivoclar Vivadent (IPS e.max Press Monolithic Solutions). Orientačně – minimální tloušťka estetických faset je již od 0,3 mm, u ostatních výrobků od 0,6 do 1,5 mm.

Doporučené zpracování

IPS e.max Press – po dosazení výrobku, jemném opískování (max. 1,5 bar) a opárování lze nanášet keramiku vrstvením, případně u anatomických tvarů pouze barvy a glazuru. Pro vrstvení používejte vždy keramiku IPS e.max Ceram. Úpravy konstrukce proveďte citlivě broušením diamantovým nástrojem, ideálně chlazeným vodou. Úpravy krčkové oblasti provádějte pouze gumováním, broušením by mohlo dojít k oštípání jemných okrajů.

IPS e.max CAD – po dosazení výrobku je třeba provést rekrystalizační žíhání (850 °C), po kterém má již výrobek konečné vlastnosti mechanické i estetické. Po jemném opískování (max. 1,5 bar) a opárování lze nanášet keramiku vrstvením, případně u anatomických tvarů pouze barvy a glazuru. Pro vrstvení používejte vždy keramiku IPS e.max Ceram. Úpravy konstrukce proveďte citlivě broušením diamantovým nástrojem, ideálně chlazeným vodou. Úpravy krčkové oblasti provádějte pouze gumováním, broušením by mohlo dojít k oštípání jemných okrajů.

Pro více informací nás kontaktujte:

Ing. Ondřej Kosnar
+420 603 981 534
kosnar@microdent.cz

 

Poptávkový formulář