Zirkon MAX+

Jako jedna z mála společností na trhu dáváme k dispozici našim zákazníkům na výběr nejen z pěti typů zirkonových materiálů, ale i širokou barevnou škálu a výjimečný rozsah tlouštěk disků, ze kterých frézujeme. Toto spektrum držíme stále skladem.

Zirkon MAX+ patří k nejnovější generaci zirkonové keramiky a je předurčen pro CAD/CAM výrobu plně anatomických výrobků, zejména korunek a můstků ve frontálním úseku. V tomto vrstevnatém materiálu výrobce propojil různé zirkonové směsi podobně, jako u nejoblíbenějšího zirkonu POLY. U náhrady se tak od krčku k incizi mění barevný odstín, translucence materiálu (47-49%) i jeho pevnost, která má hodnoty 720 až 1000 MPa.

Tento typ materiálu navazuje na nejvyšší estetickou kvalitu zirkonu MAX, disponuje však vyšší pevností a je proto použitelný i na můstkové náhrady.

Popis výrobní technologie

Zirkon MAX+ zpracováváme v tzv. předsintrovaném stavu metodou HSC frézování za sucha na 5-osých frézkách a jako polotovar nám slouží disky o průměru 98,5 mm o tloušťkách od 12 do 20 mm.
Konečných užitných vlastností dosáhne materiál až po následném mnohahodinovém sintrování v peci při teplotách okolo 1500 °C.

Barevné odstíny

K dispozici je 18 odstínů dle VITA Classical
BL1, BL2, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Doporučené použití

  • anatomická korunka a anatomický můstek ve frontálním úseku
  • inlay/onlay
  • estetická faseta
  • kombinované konstrukce

Omezení

Velikost maximálního polotovaru, rozměry nástrojů a osové limity stroje jsou jedinými omezeními z hlediska velikosti, složitosti a detailnosti výrobku.

U výrobků šroubovaných do implantátů používáme pouze metodu vlepovaných Ti interface, přes které je konstrukce šroubována do implantátu titanovým šroubkem. Při navrhování konstrukcí ze zirkonu je nutno mít na mysli vysokou pevnost a tvrdost, ale současně i křehkost keramiky, čemuž musí výsledná konstrukce odpovídat sílou stěn korunek, plochou spojů, počtem mezičlenů, rozsahem i tvarem.

Doporučené parametry pro návrh konstrukcí

Jsou k nalezení v sekci dokumentů a souborů ke stažení.

Doporučené zpracování

Zirkon MAX+ je určený pro plně nebo částečně anatomické konstrukce a tento materiál je plně kompatibilní se všemi používanými keramickými fasetovacími systémy pro zirkon-oxidovou keramiku. CTE (25-500°C) zirkonu MAX+ je 10,5×10-6K-1 . Povrch pro nanášení fasetovací keramiky, barevných pigmentů a glazury nebo sprejované LISI glazury může být bez úpravy, broušený, pískovaný nebo leštěný, vždy ale dokonale očištěný a odmaštěný. Dodržujte pokyny výrobce fasetovací keramiky, ale dbejte pravidla, že čím silnější stěny a větší objem má zirkonová konstrukce, tím pomalejší teplotní nárůst a klesání na peci je třeba nastavit, aby se zirkon stihl rovnoměrně prohřát v celém objemu konstrukce a nedošlo k nahromadění vnitřního napětí, které může způsobit jeho destrukci. Doporučujeme, v závislosti na typu a velikosti konstrukce optimální nastavení pece vyladit, ale aby byl teplotní spád nastavený mezi 25-40°C/min. Praktické je mít na peci např. dva různě rychlé programy pro různé typy výrobků.

Pro více informací kontaktujte naši zákaznickou linku:

Karolína Kapounová
+420 774 855 600
hotline@microdent.cz

 

Lucie Drážná, DiS.
+420 774 855 653
hotline@microdent.cz

 

Poptávkový formulář