Zirkon OPAQUE

Jako jedna z mála společností na trhu dáváme k dispozici našim zákazníkům na výběr nejen z pěti typů zirkonových materiálů, ale i širokou barevnou škálu a výjimečný rozsah tlouštěk disků, ze kterých frézujeme. Toto spektrum držíme stále skladem.

Zirkon OPAQUE je zirkonová keramika se zvýšenou opacitou a uplatní se všude tam, kde by vysoká translucence byla překážkou. Zejména při lepení korunky na Ti interface, abutmenty či diskolorované pahýly.

Materiál je probarvený jediným barevným odstínem v celé tloušťce disku (v celé výšce výrobku), translucence materiálu je pouze kolem 30% a jeho pevnost je min. 1200 MPa.

Popis výrobní technologie

Zirkon OPAQUE zpracováváme v tzv. předsintrovaném stavu metodou HSC frézování za sucha na 5-osých frézkách a jako polotovar nám slouží disky o průměru 98,5 mm o tloušťkách od 10 do 20 mm.

Konečných užitných vlastností dosáhne materiál až po následném mnohahodinovém sintrování v peci při teplotách okolo 1500 °C.

Barevné odstíny

K dispozici pouze 2 odstíny – 0 a A2 (barva ale neodpovídá VITA, jde o odstín vhodný pro finalizaci A a B odstínů)

Doporučené použití

  • konstrukční zirkon – kapnové nebo redukované konstrukce i velkého rozsahu, v horním frontálním úseku lze přemostit 2 spojené mezičleny, v dolním 4 spojené mezičleny a v postranním úseku 2 spojené mezičleny.

Omezení

Velikost maximálního polotovaru, rozměry nástrojů a osové limity stroje jsou jedinými omezeními z hlediska velikosti, složitosti a detailnosti výrobku.

U výrobků šroubovaných do implantátů používáme pouze metodu vlepovaných Ti interface, přes které je konstrukce šroubována do implantátu titanovým šroubkem. Při navrhování konstrukcí ze zirkonu je nutno mít na mysli vysokou pevnost a tvrdost, ale současně i křehkost keramiky, čemuž musí výsledná konstrukce odpovídat sílou stěn korunek, plochou spojů, počtem mezičlenů, rozsahem i tvarem.

Doporučené parametry pro návrh konstrukcí

Jsou k nalezení v sekci dokumentů a souborů ke stažení.

Pro více informací kontaktujte naši zákaznickou linku:

Karolína Kapounová
+420 774 855 600
hotline@microdent.cz

 

Lucie Drážná, DiS.
+420 774 855 653
hotline@microdent.cz

 

Poptávkový formulář