Zirkon MONO

Jako jedna z mála společností na trhu dáváme k dispozici našim zákazníkům na výběr nejen z pěti typů zirkonových materiálů, ale i širokou barevnou škálu a výjimečný rozsah tlouštěk disků, ze kterých frézujeme. Toto spektrum držíme stále skladem.

Zirkon MONO je osvědčený konstrukční zirkon vhodný pro CAD/CAM výrobu především redukovaných nebo částečně anatomických výrobků libovolného rozsahu. Materiál je probarvený jediným barevným odstínem v celé tloušťce disku (v celé výšce výrobku), translucence materiálu je 43% a jeho pevnost je 1300 MPa.

Popis výrobní technologie

Zirkon MONO zpracováváme v tzv. předsintrovaném stavu metodou HSC frézování za sucha na 5-osých frézkách a jako polotovar nám slouží disky o průměru 98,5 mm o tloušťkách od 10 do 25 mm.

Konečných užitných vlastností dosáhne materiál až po následném mnohahodinovém sintrování v peci při teplotách okolo 1530 °C.

Barevné odstíny

K dispozici je  11 odstínů dle VITA Classical
0, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B4, C2, D2

Doporučené použití

  • univerzální zirkon – kapnové, redukované i částečně anatomické konstrukce i velkého rozsahu, v horním frontálním úseku lze přemostit 2 spojené mezičleny, v dolním 4 spojené mezičleny a v postranním úseku 2 spojené mezičleny.

Omezení

Velikost maximálního polotovaru, rozměry nástrojů a osové limity stroje jsou jedinými omezeními z hlediska velikosti, složitosti a detailnosti výrobku.

U výrobků šroubovaných do implantátů používáme pouze metodu vlepovaných Ti interface, přes které je konstrukce šroubována do implantátu titanovým šroubkem. Při navrhování konstrukcí ze zirkonu je nutno mít na mysli vysokou pevnost a tvrdost, ale současně i křehkost keramiky, čemuž musí výsledná konstrukce odpovídat sílou stěn korunek, plochou spojů, počtem mezičlenů, rozsahem i tvarem.

Doporučené parametry pro návrh konstrukcí

Jsou k nalezení v sekci dokumentů a souborů ke stažení.

Doporučené zpracování

Zirkon MONO je určený pro fasetované konstrukce a tento materiál je plně kompatibilní se všemi používanými keramickými fasetovacími systémy pro zirkon-oxidovou keramiku. CTE (25-500°C) zirkonu MONO je 10,5×10-6K-1 . Povrch pro nanášení fasetovací keramiky, barevných pigmentů, glazury nebo sprejované LISI glazury může být bez úpravy, broušený, pískovaný nebo leštěný, vždy ale dokonale očištěný a odmaštěný. Dodržujte pokyny výrobce fasetovací keramiky, ale dbejte pravidla, že čím silnější stěny a větší objem má zirkonová konstrukce, tím pomalejší teplotní nárůst a klesání na peci je třeba nastavit, aby se zirkon stihl rovnoměrně prohřát v celém objemu konstrukce a nedošlo k nahromadění vnitřního napětí, které může způsobit jeho destrukci. Doporučujeme, v závislosti na typu a velikosti konstrukce optimální nastavení pece vyladit, ale aby byl teplotní spád nastavený mezi 25-40°C/min. Praktické je mít na peci např. dva různě rychlé programy pro různé typy výrobků.

Pro více informací kontaktujte naši zákaznickou linku:

Karolína Kapounová
+420 774 855 600
hotline@microdent.cz

 

Lucie Drážná, DiS.
+420 774 855 653
hotline@microdent.cz

 

Poptávkový formulář